Ivan Picelj: Relacije 4

Price on Request

Ivan Picelj: Relacije / Relations 4

Sitotisak / Silkprint

20/30 Numbered and signed

500x500 mm

Zagreb, 1992. godine

Printed in Brano Horvat Studio, Zagreb