Penezic & Rogina: Works = radovi

Price on Request

Penezić & Rogina: Works = radovi
Vinko Penezić & Krešimir Rogina
Grafička mapa
Naklada 50 primjeraka
Signatura autora na svakom graf. listu d.d. olovkom: VPenezić K. Rogina '92; l.d. olovkom: numeracija; s.d. naslov prikaza. - Grafički listovi formata 103 x 703 mm
Mapa je u zaštitnom omotu
Zagreb 1992.
Screenprint / sitotisak Atelier Brane Horvat
Uključuje i knjigu - Feđa Vukić: 30 do 30 (30 to 30)