Piotr Piotrowski: Avangarda u sjeni Jalte

16,00 €

Knjiga Piotra Piotrowskog Avangarda u sjeni Jalte. Umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.– 1989. kompleksna je studija likovne proizvodnje u području između „željezne zavjese“ i granica bivšegas SSSR-a, koja prikazuje zbivanja na likovnoj sceni Bugarske, Čehoslovačke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske i bivše Jugoslavije. Autor pritom poseban naglasak stavlja na odnos između umjetničke proizvodnje i političkih zbivanja, fokusirajudi se u prvom dijelu knjige na poetičke izbore koje zbog njihova otpora dominantnom ideološkom kodu soc-realizma, odnosno eksperimentalnog karaktera i angažiranog odnosa prema socijalnoj stvarnosti, danas obilježavamo pojmom avangarde. Analizirajudi i objašnjavajudi poslijeratne manifestacije nadrealizma u Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj, neo-konstruktivizam u Hrvatskoj (EXAT 51) i Mađarskoj, Piotrowski tako ispituje evoluciju modernizma u srednjoeuropskom kulturnom prostoru, te prirodu i putove i metode njegova otklona od staljinističke projekcije socijalno (ideološki) funkcionalne umjetnosti. Iz poslijeratnih iskustava izrastaju i neo-avangarde s kraja 60-ih i početka 70-ih godina: body art, konceptualna i umjetnost performansa, koje dodatno zaoštravaju kritički odnos prema dominantnom političkom diskursu, nagovještavajudi njegov potpuni rasap početkom 80-ih. Knjiga završava opisom kraja komunističke vlasti, čija postupna erozija, pradena jačanjem konzumerizma i političkog pragmatizma te stalnim konfliktom s avangardnim, kritičkim oblicima umjetničke prakse čini svojevrsnu „crvenu nit“ ove studije.

Riječ je o izdanju koje de zbog obilja slabije poznate likovne građe, biti jednako zanimljivo povjesničarima umjetnosti, likovnim kritičarima, studentima, a zahvaljujudi i popularnom načinu pripovijedanja te naglašeno kontekstualnom pristupu odabranoj temi i puno široj kulturnoj javnosti. Njegova posebna vrijednost – s aspekta hrvatske kulture – leži u činjenici da je riječ o studiji srednjoeuropskog autora, koji puno bolje poznaje i kvalitetnije interpretira specifičnosti naše poslijeratne umjetnosti. Odbacujudi izrazito selektivne, kanonske principe zapadnoeuropske povijesti umjetnosti Piotrowski uvjerljivo, nizom konkretnih primjera, objašnjava najupečatljivije, prijelomno važne trenutke u njezinoj recentnoj povijesti te je argumentirano i vrlo precizno pozicionira u kontekst internacionalne likovne scene promatranoga razdoblja.

Opremljena s preko 220 ilustracija od kojih mnoge donose djela nepoznata ne samo zapadnim, nego i čitateljima iz naše sredine, knjiga Piotra Piotrowskog Avangarda u sjeni Jalte. Umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.– 1989. fascinantan je prikaz likovne produkcije nastale u vremenu i prostoru, koji je od ključnog značenja za tkanje suvremene europske kulture.

O AUTORU:
Piotr Piotrowski je profesor ordinarius odjela za modernu i suvremenu umjetnost Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanju i gostujudi profesor Instituta za umjetnost i vizualnu povijest pri Sveučilištu Humboldt u Berlinu (2011.–2012.). Njegovo područje interesa je povijest, politika i teorija umjetnosti te socijalna i politička povijest moderne i suvremene umjetnosti. Bio je dugogodišnji direktor Instituta za povijest umjetnosti pri Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanju (1999.–2008.), ravnatelj Nacionalnog muzeja u Varšavi (2009.–2010.), predsjedavao međunarodnim projektom EAM (Network for European Avant-Garde and Modernism Studies; 2009.–2010.) te bio ko-urednik (s W. Suchockijem) časopisa Artium Quaestiones (1997.–2009.). Kao gostujudi profesor radio je na Sveučilištu u Varšavi (2011.), Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu (2003.) i pri Centru za kustoske studije na Bard College u SAD-u (2001.). Sudionik je nekolicine međunarodnih znanstvenih projekata. Autor je i suradnik brojnih knjiga, kataloga izložbi, tematskih brojeva časopisa te je dosad objavio oko 300 članaka i eseja.

Autor: Piotr Piotrowski
Izdavač: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Izdanje: prvo / first
Godina: 2011
Uvez: meki
Format: 16x23.5
Stranica: 486