Radnicko sveuciliste, Dubrovnik: Hvar u Hektorovicevo vrijeme

66,00 €

Radničko sveučilište, Dubrovnik 1957. godine - plakat za predavanje Hvar u Hektorovićevo vrijeme, predavači Ante Marinović i akademik Cvito Fisković.

Sačuvan, presavijan, format 42x60 cm.

Autor: Radničko sveučilište, Dubrovnik
Izdavač: Dubrovnik
Godina: 1957
Format: 42x60