Sorry - this product is no longer available

WOW 2 (Bosch + Bosch)

Price on Request

WOW 2 (Bosch + Bosch)

Subotica / Novi Sad, 1974.

Drugi broj je završen novembra 1974.godine, zahvaljujući Jožefu Markuliku, sito štampom u četiri boje, većeg formata (30 x 41,5), na četiri strane u tiražu od 70 primeraka. Od ovog broja uređivanje i tipografsku obradu, kao i širenje je u potpunosti preuzeo na sebe Sombati, pošto je Matković otišao na odsluženje vojnog roka, a Salma je već i kod prvog broja bio prisutan samo delimično – kaže Sombati. Saradnici ovog broja: Endre Tot (Tóth Endre) (Budimpešta) sa orginalnim zeropost markicama, Bogdanka i Dejan Poznanović (Novi Sad), (Joseph Beuys) sa orginalnim crtežom, Marina Abramović (Novi Sad), Ante Vukov (Subotica), Klaus Groh (Zapadna Nemačka), Matković i Balint Sombati (Szombathy Bálint). Objavljen je i jedan tekst Šarpa Vilogbija (Willaughby Sharp (USA) u mađarskom prevodu i deo teksta Lasla Moholj Nađa (Moholy-Nagy László) u srpsko-hrvatskom prevodu. Tu su još bile i kratke informacije na engleskom jeziku o savremenim umetničkim događanjima.