Franci Zagoričnik: Naime

750,00 €

Franci Zagoričnik: Naime

Znamenja 54
Maribor, 1978.

Potpis i posveta autora Slavku Matkoviću
Potpisano pismo Slavku Matkoviću
Rad F. Zagoričnika flomasterom na kartonu, 9x16,5cm

Likovna oprema Marko Pogačnik

16x18cm