Ivan Picelj: Kabinetski ormarići

Na upit

Ivan Picelj: Kabinetski ormarići
Zagreb, 1976. godine
High Quality Screen Print / visokokvalitetan sitotisak
50x70cm
Plakat za izložbu "Kabinetski ormarići (iz fundusa MUO)"u MUO. Plakat tiskan u 2 boje (crna, crvena) na bijelom papiru. Frontalni crtež kabinetskog ormarića u crnom tonu, ispod naziv izložbe i podaci u crvenoj boji, sve uokvireno crvenim linijama uz rub plakata.