Ivan Picelj: Kompozicija YZ

Na upit

Ivan Picelj: Kompozicija YZ

Dimensions: 35×49.8 cm

Publisher: Kultura, Zagreb 1957.

Sitotisak / Silkprint

Signed and numbered.

Uredništvo: Božo Bek, Zlatko Prica, Dragovan Šepić

Tehnički urednik: Ivan Picelj

Tisak: Atelier za serigrafiju, Zagreb

Otisnuli: Zvonimir Melnjak i Mirka Mader

Prva grafička mapa Ivana Picelja.