Miroslav Šutej: 34 Biennale de Venice

133,00 €

Miroslav Šutej: 34 Biennale de Venice, 1968.

Uključuje serigrafiju - izrada Brano Horvat

Predgovor / Preface Vera Horvat Pintarić

Plakat i katalog, design: Ivan Picelj

20x21cm
24p