Vladimir Dodig Trokut

400,00 €

Vladimir Dodig Trokut
Knjiga od 1 do 10
Artist Book
Studentski kulturni centar, Beograd, 1978.
15x21cm